Registrera dig här

2 mars 2021 09:00-09:45

Livsmedelsindustrin och effekterna av Coronapandemin

Livsmedelsindustrin utgör Sveriges tredje största industrigren med en omsättning om 195 miljarder SEK och sysselsätter 50 000 personer. Livsmedelsindustrin berör oss alla, vilket inte minst Coronapandemin har visat och livsmedelsindustrin är nu klassad som en samhällsviktig funktion.

För att öka kunskapen om livsmedelsfrågor och diskutera livsmedelspolitik i en friare form har vi tillsammans med Livsmedelsföretagen startat det Livsmedelspolitiska nätverket.

Livsmedelspolitiska nätverket bjuder nu in till ett första seminarium för att belysa de egentliga effekterna och konsekvenserna av Coronapandemin på den svenska livsmedelsindustrin. Har regeringens stödpaket varit tillräckligt träffsäkra? Hur säkras beredskap och trygg livsmedelsförsörjning i Sverige såväl under som efter Corona?

Detta och mycket mer kommer att diskuteras under nätverkets första seminarium.

Teamslänk som används för att ansluta till samtalet kommer att skickas ut via mejl dagen före seminariet, den 1 mars.

Program för samtalet

 •  Välkommen och kort om nätverket
  Johan Löfstrand (S), Maria Gardfjell (MP), Betty Malmberg (M), Ulrika Heie (C)
 • Hur mår livsmedelsindustrin efter ett år med Coronapandemin? 
  Patrik Strömer, Livsmedelsföretagen 
 • Kreativ produktionsomställning för att möta samhällsbehov – ett exempel från verkligheten 
  Paula Eriksson, The Absolut Company 
 • Vår försörjningsförmåga för mat och dricksvatten. Aktuellt inom planeringen för civilt försvar, Mats Johansson, Livsmedelsverket
 • Vad krävs för en återstart efter Coronapandemin? Hur skapa stabila förutsättningar för att företag ska startas och växa? Pontus Braunerhjelm, professor KTH och BTH, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum
 •  Frågor från deltagare och avslutande ord av värdarna för seminariet

Samtalet kommer att spelas in. 

Talare

Pontus Braunerhjelm
Professor KTH och BTH, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum

Läs mer

Paula Eriksson
VP Corporate Affairs & Communications, The Absolut Company

Läs mer

Patrik Strömer
Näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen

Läs mer

Ulrika Heie (C)
Riksdagsledamot

Läs mer

Mats Johansson
Avdelningschef Krisberedskap och civilt försvar, Livsmedelsverket

Läs mer

Betty Malmberg (M)
Riksdagsledamot

Läs mer

Maria Gardfjell (MP)
Riksdagsledamot

Läs mer

Johan Löfstrand (S)
Riksdagsledamot

Läs mer

Ann-Christin Nykvist
Moderator och senior rådgivare på Rud Pedersen Public Affairs

Läs mer